Pravidelné revize nemovitosti se hodí nejen při prodeji nemovitosti

V České republice je velmi oblíbené bydlení ve vlastní nemovitosti. To s sebou totiž nese řadu výhod. Bohužel však také spoustu povinností. Mimo jiné je důležité si nechat pravidelně kontrolovat určitá zařízení. Tím chráníte nejen majetek, ale také sebe. Stejně tak se revizní kontroly hodí při prodeji nemovitosti. Nejen, že dokážete kupujícímu, že je nemovitost v pořádku, ale také tím budete chránit sebe. V případě poruchy do pěti let od prodeje jste totiž stále zodpovědní vy.

Kominík by měl dorazit každoročně

Pokud vlastníte dům, chalupu nebo chatu, je třeba nechat jednou ročně zkontrolovat komín. Četnost kontrol je obecná, pokud máte výkonnější kotel, je ideální si kominíka pozvat dokonce dvakrát do roka. V případě kotle na pevná paliva je třeba zkontrolovat ho jednou za tři roky. Tato kontrola je povinná ze zákona. Kominík zajistí odstranění pevných částí a případných usazenin, které v komíně ulpí.

Revize elektroinstalace povinná není

Možná, že to zní zvláštně, protože elektřina dokáže nadělat velkou paseku, revize elektroinstalace však v rodinných domech povinná ze zákona není. Tedy ta pravidelná. Týká se totiž jen společných prostor v bytových domech. Zákon sice nepamatuje na pravidelnou revizi elektroinstalace, ale zároveň máte jako majitel nemovitosti povinnost předcházet vzniku škod. V případě, že nebudete mít revizi a něco se pokazí, pojišťovna vám může výrazně krátit pojistné plnění. Vhodné je tedy požádat odborníka o revizi jednou za pět let. A v případě, že dům nebo jinou nemovitost prodáváte, obraťte se také na revizního technika. Budete si tak jisti, že prodáváte dům, který je v pořádku. Revizní zprávu předejte kupujícímu. Provedená revize je ochranou zejména pro vás. Věděli jste, že jako prodávající nesete odpovědnost za škody vzniklé do pěti let po prodeji? V případě, že revizní zprávu elektroinstalace nepředáte, riskujete, že po vás nový majitel bude chtít uhradit škodu.

Plynové kotle také potřebují kontrolu

Podobně jako u elektroinstalace ani u plynových kotlů nemáte povinnost pravidelné revize. Povinná je kontrola jen při zavedení plynu nebo zapojení nových plynových spotřebičů. Výrobci však většinou uvádí, že doporučují kontroly obvykle jednou za rok. U nových kotlů jsou pak pravidelné kontroly dokonce podmínkou trvání záruky. Také v tomto případě vám kontroly zajistí, že pojišťovna v případě škody vyplatí peníze. Revize plynu se vám samozřejmě bude hodit také při prodeji nemovitosti. A to ze stejného důvodu jako v případě elektroinstalace. Chraňte se tedy také jako prodávající a nechte před prodejem zhotovit revizi plynu a plynových zařízení v domě.

Jak je to v případě bytových domů?

Trochu jiná situace je, pokud bydlíte v bytě nebo ho chcete prodávat. Revize se v tomto případě ze zákona týkají veškerých společných prostor. Ty má na starosti majitel celé nemovitosti. Pochopitelně je třeba nechávat kontrolovat komín a hromosvod. Pojďme se podívat, jaké další kontroly jsou v bytových domech povinné.

Plynová zařízení – Zákon ukládá povinnost udělat revizi před uvedením do provozu a následně jendou za rok udělat pravidelnou kontrolu a jednou za tři roky zařídit provozní revizi.

Elektroinstalace a elektrická zařízení – Také elektřina prochází revizí před uvedením do provozu. Poté podle technického stavu. U novějších zařízení je nutné udělat kontrolu jednou za pět let, v případě starších zařízení častěji.

Požární bezpečnost – Jednou za rok musí majitel nemovitosti nebo společenství vlastníků zajistit také kontrolu zařízení požární ochrany.

Výtahy – V případě, že je v domě výtah je potřeba je pravidelně kontrolovat. V tomto případě jsou provozní prohlídky nutné dvakrát za měsíc. Každé dva až čtyři měsíce by pak mělo dojít k odborné prohlídce a jednou za rok je potřeba udělat odbornou zkoušku. Inspekční prohlídka výtahů se dělá jednou za šest let.

Zdá se, že toho je opravdu mnoho, co je potřeba v případě vlastnictví nemovitosti hlídat. Stejně tak toho může být dost k vyřizování při prodeji domu, chaty nebo chalupy. V případě, že se však něco pokazí vám však provedené revize ušetří spoustu peněz. Na revize a kontroly se totiž v takovém případě bude ptát pojišťovna.