Jaké výhody (a nevýhody) má tepelné čerpadlo?

Tepelná čerpadla jsou populární volbou u novostaveb, ale své místo zaujímají i u starších domů. Lákají na dlouhodobou úsporu nákladů na energie díky své vysoké účinnosti. Využívají přírodní zdroje a neprodukují žádné škodliviny. Pohráváte si i vy s myšlenkou na jejich pořízení?

Každý typ tepelného čerpadla využívá jiný přírodní zdroj pro získávání tepla. Jednotlivé druhy se liší podle efektivity, prostorových požadavků na instalaci, vhodnosti pro různé prostředí a v neposlední řadě i podle nákladů na pořízení. Můžete volit mezi čtyři základní typy:

  • země–voda,
  • vzduch–voda,
  • voda–voda,
  • vzduch–vzduch.

V Česku jsou nejoblíbenějšími variantami první dva zmíněné druhy, případně kombinace tepelného čerpadla a fotovoltaiky. Proto blíže představíme výhody a nevýhody těchto konkrétních zařízení.

Tepelné čerpadlo země–voda

Nejúčinnější řešení představuje tepelné čerpadlo země–voda, protože využívá stabilní teplotu země. Kompresor nemusí vyvažovat prudké ochlazení ani při extrémních mrazech a dosahuje skvělého výkonu i v chladnějších klimatických podmínkách. Nabízí dlouhou, více než 30letou životnost. Nevýhodou jsou vyšší pořizovací náklady a náročnější instalace. Cena tepelného čerpadla země–voda se pohybuje od 400 000 do 750 000 Kč. Před jeho uvedením do provozu je potřeba na velkou plochu do země umístit kolektory nebo provést hlubinný vrt.

Tepelné čerpadlo vzduch–voda

Typ vzduch–voda je levnější, zaplatíte za něj od 300 000 do 500 000 Kč. Představuje nejdostupnější řešení, jak získat energetickou nezávislost. Až dvě třetiny tepla k vytápění domu získáte doslova zdarma, ze vzduchu. Výhodou tohoto typu tepelného čerpadla je snadná instalace. Systém vzduch–voda je nejefektivnější v mírném klimatu. Při velmi mrazivých dnech, kdy rtuť teploměru klesne k −15 °C, se jeho efektivita snižuje. Diskutabilní je hlučnost venkovní jednotky, která závisí na konkrétním modelu tepelného čerpadla a jeho umístění. Kvalitní značky mají výrazně nižší hlučnost než základní modely. Životnost tepelného čerpadla vzduch–voda je obecně udávána okolo 15 let.

Výhody fotovoltaiky s tepelným čerpadlem

Tepelné čerpadlo a fotovoltaika společně zajišťují nejnižší náklady na vytápění a ohřev vody. Snižují závislost na tradičních zdrojích energie. Zjednodušeně lze jejich spolupráci popsat tak, že fotovoltaické panely generují elektrickou energii ze slunečního záření, kterou pak tepelné čerpadlo využívá k efektivnímu vytápění nebo k ohřevu vody v akumulační nádrži.

Kombinace tepelného čerpadla vzduch–voda s fotovoltaikou vám umožňuje částečnou energetickou soběstačnost. V konečném důsledku s nimi ušetříte až 70 % nákladů na energie. Nevýhodu představuje vstupní investice, která přesahuje 550 000 Kč. Dají se ovšem za určitých podmínek snížit využitím dotace, například z programu Nová zelená úsporám.

Důležitým faktorem je COP

O účinnosti tepelného čerpadla „rozhoduje“ tzv. topný faktor, označovaný zkratkou COP (coefficient of performance). Jedná se o teoretický poměr mezi vyrobeným teplem a spotřebovanou elektrickou energií. COP se většinou udává na škále 2,5 až 5. Samozřejmě platí, že čím je hodnota vyšší, tím je tepelné čerpadlo účinnější a jeho provoz levnější. COP se mění podle provozních podmínek a řídí se venkovní teplotou a požadovaným teplotním výstupem vody do topného okruhu.