Vše, co potřebujete vědět o domácích vodárnách

Domácí vodárny jsou zařízení, která zajišťují zásobování domů pitnou nebo užitkovou vodou z vlastních zdrojů – tedy typicky z vrtů nebo studní, ale také z dešťových nádrží nebo třeba potoků. Využití tak najdou ve všech objektech, které nejsou připojeny na vodovodní řad, ale také v domech, které mají vodovodní přípojku, ale bojují s nestabilním tlakem.

Jak funguje domácí vodárna?

Domácí vodárna neboli darling je zařízení, které kombinuje čerpadlo, tlakovou nádobu a řídicí systém. Zajišťuje tedy nejen čerpání vody, ale i konstantní tlak vody v domácnosti. Domácí vodárny tak najdou uplatnění i v objektech, které čerpají vodu z vodovodu, ale potřebují posílit tlak, např. ve vyšších patrech budov.

Chod domácích vodáren je zcela automatický a funguje na jednoduchém principu. Při zahájení odběru vody se čerpadlo automaticky spustí a doplňuje vodu do tlakové nádoby. Jakmile je dosaženo požadovaného tlaku, čerpadlo se vypne.

Rozdíl mezi čerpadlem a domácí vodárnou

Vodu ze studní a vrtů lze samozřejmě čerpat i pomocí čerpadla, tedy bez tlakové nádoby. Ve srovnání s čerpadly ale domácí vodárny do studny zajišťují vyšší komfort díky plně automatickému provozu a konstantnímu tlaku vody.

V případě domácí vodárny totiž voda do rozvodů teče z tlakové nádoby, kterou čerpadlo automaticky doplňuje dle aktuálního odběru. Na druhou stranu samostatné čerpadlo vodu vytláčí rovnou do domovních rozvodů. Tlaková nádoba zajišťuje stabilní tlak v rozvodech, a tím pádem dostatečné a kontinuální dodávky vody. S tlakovou nádobou se navíc omezuje počet zapínání a vypínání čerpadla, což významně prodlužuje jeho životnost.

 

Domácí vodárna vám zajistí stabilní dodávky vody doma i na zahradě

Průvodce výběrem domácí vodárny

Nejkvalitnější automatické domácí vodárny na trhu nabízí značky Grundfos a Wilo. Při výběru musíte zohlednit technické parametry všech součástí, tedy čerpadla, tlakové nádoby a řídicích prvků.

Čerpadlo k domácí vodárně

V první řadě se budete rozhodovat mezi ponorným a povrchovým čerpadlem. Pro studny hlubší než 7 metrů je nutné použít ponorné čerpadlo. V mělčích studnách lze použít i domácí vodárnu s povrchovým čerpadlem, které nabízí snadnější přístup pro případnou údržbu.

Dalšími zásadními parametry jsou průtok a dopravní výška čerpadla. Průtok volte s ohledem na očekávaný objem čerpané vody, dopravní výšku pak podle vzdálenosti čerpadla od tlakové nádoby. Čerpadlo k domácí vodárně musí mít ochranu proti suchoběhu.

Tlaková nádoba

U tlakové nádoby k domácí vodárně je nejdůležitějším parametrem její velikost, která musí odpovídat průměrné spotřebě vody v zásobovaném objektu. Pokud bude nádoba příliš malá, bude docházet k častému spínání čerpadla, a tím k jeho rychlejšímu opotřebení. Příliš velká nádoba je zase neekonomická a zabere vám zbytečně moc místa. Pro běžný rodinný dům je obvykle postačující tlaková nádoba o objemu kolem 30-50 l, na trhu ale najdete i domácí vodárny s objemem 100 l a více. Pokud očekáváte nárazově velké odběry, můžete zvolit tzv. zdvojené domácí vodárny, které mají dvě tlakové nádoby. Ty lze využívat střídavě pro ekonomický provoz, nebo najednou pro velké odběry vody.

Dále se zaměřte i na materiál, přičemž tlakové nádoby k domácím vodárnám se vyrábí z oceli a z nerezu. Pro venkovní použití je vhodná nerezová nádoba kvůli odolnosti vůči korozi. Tzv. vaková nádoba obsahuje uvnitř vak z pryže, který je vhodný pro pitnou vodu a díky kterému nedochází ke kontaktu vody s nádrží. Tím se nádoba chrání před korozí. Vaky lze navíc jednoduše vyměnit.

Řídicí prvky

Ke spínání a vypínání čerpadla slouží ovládací jednotka, tlakový spínač k domácí vodárně, nebo řídicí jednotka s frekvenčním měničem.

Nejmodernějším a nejpohodlnějším způsobem je ovládání pomocí frekvenčního měniče, kdy řídicí jednotka mění výkon čerpadla změnou otáček. Tento způsob udržuje s vysokou přesností předurčený tlak i při více odběrech najednou, díky čemuž zabezpečuje nižší spotřebu energie a vystačí si i s menší tlakovou nádobou.

Plně integrovaná domácí vodárna na pitnou vodu Grundfos SCALA2

Tichá a malá domácí vodárna Grundfos SCALA2 s frekvenčním měničem obsahuje všechny komponenty k čerpání vody a stabilizaci tlaku v jednom kompaktním zařízení.

Díky inteligentnímu řízení čerpadla je udržován konstantní tlak u všech kohoutků. Malé rozměry a nízká hlučnost umožňují instalaci i přímo v obytné části interiéru, například v kuchyni pod dřezem. Domácí vodárny Grundfos SCALA2 disponují řadou ochranných prvků pro bezproblémový a dlouhodobý provoz.

 

Malá domácí vodárna Grundfos SCALA2. Zdroj: Bola.cz

Instalace a údržba domácí vodárny

Domácí vodárna může být umístěna uvnitř objektu (typicky v technické místnosti nebo ve sklepě) nebo venku pod přístřeškem. Nejdříve je nutné instalovat čerpadlo do zdroje vody a propojit jej s tlakovou nádobou pomocí sací hadice. Poté domácí vodárnu připojte k rozvodům vody a zapojte do elektřiny.

Pravidelně kontrolujte tlak v nádobě a pokud nebudete vodárnu v zimě používat, všechny komponenty zazimujte – tlakovou nádobu vypusťte a čerpadlo vyjměte ze zdroje vody.

Pro vyšší kvalitu vody a ochranu zařízení doporučujeme instalaci vodních filtrů na výtlačné potrubí, tedy mezi tlakovou nádobu a první odběrné místo. Přímo do studny nebo vrtu lze umístit sací koš, který odstraní z čerpané vody větší nečistoty. Filtry k domácí vodárně je nutné pravidelně čistit dle pokynů výrobce.

Závěrem

Vlastní studna nebo vrt vám zajistí vysoce kvalitní vodu zcela zdarma. Aby však bylo zásobování efektivní, zvolte vhodnou domácí vodárnu, která bude odpovídat parametrům objektu a vašim potřebám. Díky tomu ušetříte nemalé finance a získáte spolehlivé a stabilní dodávky na všech odběrných místech v domě, na chatě či chalupě.