Rakouská dálniční známka: kde ji zakoupit a jak se kontroluje?

Pokud plánujete cestu do Rakouska a budete využívat tamní dálnice a rychlostní silnice, budete potřebovat dálniční známku pro Rakousko. Rakousko nabízí dvě hlavní formy dálničních známek: tradiční nalepovací a moderní digitální. Každá z nich má své výhody a specifika.

Kde zakoupit dálniční známku?

Nalepovací dálniční známka

Nalepovací rakouská dálniční známka je k zakoupení na více než 6 000 prodejních místech jak v Rakousku, tak i v zahraničí. Mezi tato místa patří čerpací stanice, trafikové stánky, automotokluby a různé další prodejny.

Rakouská dálniční známka online

Další možností, je rakouská dálniční známka online. Hledáte-li informace v češtině, využijte atvignette.at/cs/, kde je vše popsáno v českém jazyce. Díky tomu se nemusíte obávat jazykových bariér a můžete si snadno zajistit platnou dálniční známku pro svou cestu.

Digitální rakouskou dálniční známku můžete také zakoupit na mýtných stanicích, na různých čerpacích stanicích a trafikách, a také u automatů na odpočívadlech a hraničních přechodech. Platba u těchto automatů je možná pouze bezhotovostně kreditní nebo debetní kartou.

Ceny dálničních známek

Rakouská dálniční známka pro auta a její cena se liší podle délky platnosti:

  • 1 Denní známka: EUR 15.60
  • 10 Denní známka: EUR 18.50
  • 2 Měsíční známka: EUR 39.90
  • Roční známka: EUR 111.40

Tyto ceny se mohou mírně lišit v závislosti na aktuálních směnných kurzech a případných poplatcích.

Jak se kontroluje dálniční známka?

Kontrola dálniční známky v Rakousku probíhá dvěma způsoby: manuálně a automaticky.

Manuální kontroly

Manuální kontroly provádí rakouská policie a kontrolní služba SKD společnosti Asfinag, která má vlastní mýtnou kontrolu. Tito zaměstnanci provádějí namátkové kontroly na různých místech dálnic a rychlostních silnic.

Automatické kontroly

Automatické kontroly jsou prováděny pomocí speciálních kamer umístěných na různých místech dálnic a rychlostních silnic. Tyto kamery kontrolují registrační značky vozidel a ověřují, zda mají platnou rakouskou dálniční známku. Pokud kamera zjistí vozidlo bez platné dálniční známky, uloží jeho údaje pouze pro účely dokladování mýtného přestupku a vyřízení nároků na náhradní mýto.

Automatické kontrolní systémy jsou mobilní a jejich umístění se pravidelně mění, aby se zabránilo snaze řidičů vyhnout se kontrolám.

Ekologický přínos

Koupí dálniční známky na portálu atvignette.at/cs/ nejen že splníte svou povinnost, ale zároveň přispějete k ochraně životního prostředí. Část výnosů z prodeje dálničních známek je totiž věnována na výsadbu stromů. Tento ekologický projekt si můžete ověřit na mezinárodní platformě trilliontreecampaign.org, kde je k dispozici profil s podrobnými informacemi o počtu vysazených stromů. Zákazníci jsou také pravidelně informováni o tom, jak byl manipulační poplatek distribuován a kolik stromů se za daný měsíc podařilo vysadit.

Závěr

Pořízení rakouské dálniční známky je jednoduché a nabízí několik možností, jak si zajistit pohodlnou cestu po rakouských dálnicích a rychlostních silnicích. Ať už se rozhodnete pro tradiční nalepovací známku nebo moderní digitální verzi, vždy budete mít jistotu, že splňujete zákonné požadavky. Díky různým formám kontroly, jak manuálním, tak automatickým, si můžete být jisti, že systém funguje efektivně a spravedlivě. Navíc přispějete k ochraně životního prostředí, což je další důvod, proč je dálniční známka Rakousko tou správnou volnou.