Prodej pozemku pro komerční výstavbu, Kostěnice, 5668 m2

Kostěnice

360 Kč /za metr čtvereční HYPOTÉKA od 2 Kč /za měsíc

(+ provize RK, včetně právního servisu)

Exkluzivní partneři v Kostěnicích

Finance a pojištění

Finance a pojištění

Zaloto

Hypotéka začíná u nás. A s ní i úspora 94 000 Kč.
Získejte hypotéku nebo životní pojištění díky poradcům na Zalotu. Vybíráme pro vás z 1300 specialistů s nejlepšími produkty. Stačí vyplnit krátký formulář a již za pár okamžiků můžete mít k dispozici srovnání nabídek.

Vyberte si z dalších služeb v okrese

Informace k pozemku

Výhradně nabízíme prodej pozemku o celkové výměře 5668 m2, ostatní plochu a ornou půdu. Pozemek se nachází v katastrálním území Kostěnice v těsném sousedství železniční vlečky. IS v dosahu.
Dle ÚP jde o plochy smíšené nezastavěného území- zemědělské přírodní.
Plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské, přírodní - NSzp hlavní využití: - plochy převážně krajinné zeleně zajišťující ve vyváženém poměru mimoprodukční a produkční funkce - trvalou existenci přírodě blízkých nebo pozměněných ekosystémů a zemědělsky obhospodařovaných ploch s vyváženým poměrem přírodních a kulturních prvků přípustné využití: - zeleň zajišťující mimoprodukční funkce krajiny a příznivé působení na okolní ekologicky méně stabilní části krajiny - pozemky ZPF pro extenzivní způsoby hospodaření (hospodaření způsobem šetrným k přírodním skutečnostem bez zvyšování intenzity využití) - stávající pozemky účelových komunikací zejména pro obhospodařování zemědělských a lesních pozemků, pro zajištění průchodnosti krajiny - vodní toky a vodní plochy - stavby nebo opatření k zadržování vody v krajině, ke zpomalení odtoku (revitalizační opatření na vodních tocích, zasakovací pásy, poldry, travnaté průlehy) podmíněné využití: - výstavba liniových inženýrských sítí pokud by jejich trasování mimo plochu neúměrně zvýšilo náklady na jejich realizaci - zalesnění (podmíněno dodržením podmínek, které stanoví příslušný orgán ochrany přírody a ZPF) - výšková zařízení technické infrastruktury za podmínky, že zásadním způsobem nenaruší krajinný ráz území - oplocení pozemků pro chovné a pěstební účely za podmínky zachování prostupnosti území nepřípustné využití: - stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím.

Parametry pozemku

Cena
360 Kč /za metr čtvereční Spočítat hypotéku
Poznámka k ceně
+ provize RK, včetně právního servisu
Aktualizováno
28. 2. 2023
Adresa
Kostěnice
ID
46905
Lokalita objektu
Okraj obce
Plocha budovy
8778 m2
Plocha nemovitosti
5668 m2

Kontaktovat makléře

Máte zájem o tento pozemek?

Tímto, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, v platném znění, prohlašuji, že mi je alespoň 16 let a uděluji tak svůj souhlas se zpracováním zadaných údajů (jméno, telefon, e-mail, ip adresa) společnosti B3 Technology, s.r.o., IČ: 07330600, se sídlem Novostavby 126/23, 435 11 Lom (správce dat), za účelem předání dotazu z tohoto formuláře Vámi vybranému inzerentovi a zpětného kontaktování mé osoby. Osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých zaměstnanců. Informace předané tímto formulářem budou uloženy v databázi správce maximálně po dobu 10 let. Odvolání souhlasu s uložením a zpracováním poskytnutých dat lze e-mailem na info@vitio.cz. V případě podezření na neoprávněné použití Vámi poskytnutých údajů máte právo předat podnět k šetření Úřadu pro ochranu osobních údajů. Více informací
Chystáte se prodat nemovitost?
Pomůžeme Vám!

Inzerát si prohlédlo 21 lidí

Prodejce

Stanislava Horáková

Stanislava Horáková

Hlídací pes

Chcete dostávat emailem podobné nabídky prodeje pozemků pro komerční výstavbu v Kostěnicích?