Prodej pozemku pro komerční výstavbu, Kostěnice, 5668 m2

Kostěnice

360 Kč /za metr čtvereční HYPOTÉKA od 2 Kč /za měsíc

(+ provize RK, včetně právního servisu)

Exkluzivní partneři v Kostěnicích

Finance a pojištění

Finance a pojištění

Ing. Jana Adamírová

Exkluzivní odborník pro region, který Vám rád pomůže vyřešit financování. Neváhejte jej nezávazně poptat a zjistěte možnosti, které jsou aktuálně na trhu. Vše příjemně, s ochotou a plnou odborností.

Vyberte si z dalších služeb v okrese

Informace k pozemku

Výhradně nabízíme prodej pozemku o celkové výměře 5668 m2, ostatní plochu a ornou půdu. Pozemek se nachází v katastrálním území Kostěnice v těsném sousedství železniční vlečky. IS v dosahu.
Dle ÚP jde o plochy smíšené nezastavěného území- zemědělské přírodní.
Plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské, přírodní - NSzp hlavní využití: - plochy převážně krajinné zeleně zajišťující ve vyváženém poměru mimoprodukční a produkční funkce - trvalou existenci přírodě blízkých nebo pozměněných ekosystémů a zemědělsky obhospodařovaných ploch s vyváženým poměrem přírodních a kulturních prvků přípustné využití: - zeleň zajišťující mimoprodukční funkce krajiny a příznivé působení na okolní ekologicky méně stabilní části krajiny - pozemky ZPF pro extenzivní způsoby hospodaření (hospodaření způsobem šetrným k přírodním skutečnostem bez zvyšování intenzity využití) - stávající pozemky účelových komunikací zejména pro obhospodařování zemědělských a lesních pozemků, pro zajištění průchodnosti krajiny - vodní toky a vodní plochy - stavby nebo opatření k zadržování vody v krajině, ke zpomalení odtoku (revitalizační opatření na vodních tocích, zasakovací pásy, poldry, travnaté průlehy) podmíněné využití: - výstavba liniových inženýrských sítí pokud by jejich trasování mimo plochu neúměrně zvýšilo náklady na jejich realizaci - zalesnění (podmíněno dodržením podmínek, které stanoví příslušný orgán ochrany přírody a ZPF) - výšková zařízení technické infrastruktury za podmínky, že zásadním způsobem nenaruší krajinný ráz území - oplocení pozemků pro chovné a pěstební účely za podmínky zachování prostupnosti území nepřípustné využití: - stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím.

Parametry pozemku

Cena
360 Kč /za metr čtvereční Spočítat hypotéku
Poznámka k ceně
+ provize RK, včetně právního servisu
Aktualizováno
4. 1. 2022
Adresa
Kostěnice
ID
46905
Lokalita objektu
Okraj obce
Plocha budovy
8778 m2
Plocha nemovitosti
5668 m2

Kontaktovat makléře

Máte zájem o tento pozemek?

Tímto, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, v platném znění, prohlašuji, že mi je alespoň 16 let a uděluji tak svůj souhlas se zpracováním zadaných údajů (jméno, telefon, e-mail, ip adresa) společnosti B3 Technology, s.r.o., IČ: 07330600, se sídlem Novostavby 126/23, 435 11 Lom (správce dat), za účelem předání dotazu z tohoto formuláře Vámi vybranému inzerentovi a zpětného kontaktování mé osoby. Osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých zaměstnanců. Informace předané tímto formulářem budou uloženy v databázi správce maximálně po dobu 10 let. Odvolání souhlasu s uložením a zpracováním poskytnutých dat lze e-mailem na info@vitio.cz. V případě podezření na neoprávněné použití Vámi poskytnutých údajů máte právo předat podnět k šetření Úřadu pro ochranu osobních údajů. Více informací
Chystáte se prodat či pronajmout nemovitost?
Pomůžeme Vám!

Inzerát si prohlédlo 7 lidí

Prodejce

Stanislava Horáková

Stanislava Horáková

Hlídací pes

Chcete dostávat emailem podobné nabídky prodeje pozemků pro komerční výstavbu v Kostěnicích?